Guru

 • Nama: Anna L Gaol

  Jabatan: Guru Mapel


 • Nama: B. Jiwantara Adhi N

  Jabatan: Guru Mapel


 • Nama: Ignatius hendriawan Sulistya

  Jabatan: Guru Mapel


 • Nama: Andrias Indra Purnama

  Jabatan: Kepala Sekolah


 • Nama: Yulia Dwi Lestari Handayani

  Jabatan: Guru Mapel


 • Nama: Antonita Suharyati

  Jabatan: Guru Mapel


SMP Kanisius Bambanglipuro

Ganjuran, jogodayoh, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul 55764
smpk.ganjuran@gmail.com
02742810278